GIM 120:
• Natančno meri naklone v stopinjah, odstotkih ali milimetrih/metrih
• Smerne puščice in zvočni signali pri 0° in 90° za preprosto poravnavanje
• Samodejno obračanje izmerkov na ekranu pri delu nad glavo